Datum Titel Locatie Plaats
01.10.2016 - 01.10.2016
13.00 h - 23.00 h
Mitra Whisky Xperience Janskerk Utrecht Utrecht
08.10.2016 - 08.10.2016
10.00 h - 17.00 h
Streekfestival Check in Check out Janskerk Utrecht Utrecht
15.10.2016 - 15.10.2016
12.00 h - 22.30 h
Geestdriftfestival Janskerk Utrecht Utrecht
22.10.2016 - 22.10.2016
19.30 h - 22.30 h
Johannes Passion Janskerk Utrecht Utrecht
25.10.2016 - 25.10.2016
17.00 h - 18.00 h
Even Song Schola Davicica Janskerk Utrecht Utrecht
29.10.2016 - 29.10.2016
19.30 h - 22.45 h
Concert Classical Proms Janskerk Utrecht Utrecht
25.11.2016 - 25.11.2016
17.00 h - 18.00 h
Even Song Schola Davicica Janskerk Utrecht Utrecht
04.12.2016 - 04.12.2016
15.00 h - 17.30 h
The Messiah Janskerk Utrecht Utrecht
10.12.2016 - 10.09.2016
14.30 h - 17.00 h
Kerstconcert met vleugels Janskerk Utrecht Utrecht
10.12.2016 - 10.12.2016
19.30 h - 22.00 h
Concert Christmas Baroque Janskerk Utrecht Utrecht
11.12.2016 - 11.12.2016
14.30 h - 17.30 h
The Messiah Janskerk Utrecht Utrecht
14.12.2016 - 15.09.2016
19.30 h - 22.00 h
Christmas Baroque Janskerk Utrecht Utrecht
17.12.2016 - 17.12.2015
20.15 h - 22.15 h
USKO concert Janskerk Utrecht Utrecht