EUG kerkdiensten

De Oecumenische Studentengemeente Utrecht 

www.eug-janskerk.nl

 (Elke zondag, aanvang 11.00 uur, tenzij anders aangegeven)


eug

Een van de belangrijkste activiteiten van de EUG zijn de vieringen (diensten) in de Janskerk.
Ze horen onmisbaar bij de identiteit van de EUG als studentengemeente. Iedere zondag om 11.00 uur is er een dienst van woord en tafel of gebed.

Janskoor

Het koor ondersteunt eens in de twee weken en op feestdagen de dienst in de Janskerk.

 
Voorbereidingsgroepen voor de diensten
In de EUG worden de diensten altijd voorbereid door een pastor, een liturgiecommissielid en.... iedereen die dat wil! Meedoen betekent praten over de lezingen, nadenken over het thema van de dienst, met elkaar de liederen uitzoeken etc. Op de zondag zelf neemt iedereen een taak op zich. Daarbij geldt: je kunt doen wat je wil (bijvoorbeeld koffie schenken) en je kunt ook aangeven wat je niet wil (bijvoorbeeld voor de microfoon iets voorlezen). Verder: Bijbelkennis en theologische kunde zijn niet nodig om mee te kunnen doen. Kom als jezelf en ontdek hoe het is
om op een andere manier mee te werken aan een kerkdienst.

Vieringen

Bij de EUG blijven we niet de hele viering op onze stoel zitten. Halverwege (na de preek) staan we op en zetten de viering voort in het koor van de kerk. Daar maken we een grote kring waarin we met elkaar zingen en bidden. Ook liturgische elementen als het delen van brood en wijn, doop belijdenis/vormsel vieren we in de kring.
Bij het delen van brood en wijn gaan eerst de mandjes met matzes rond. We breken het brood voor elkaar: degene naast je breekt een stukje voor jou af en geeft dat aan je evenals het  mandje. Jij breekt dan weer een stukje af voor degene die aan de andere kant van je staat. De beker met wijn wordt daarna doorgegeven. Delen in brood en wijn is een persoonlijke keuze. Iedereen mag eraan meedoen. Wil je dat niet, dan geef je het mandje en de beker gewoon door.
In de kring bidden we na de voorbeden het Onze Vader. Dat doen we hand in hand.

Voor de kinderen
Tijdens de vieringen van de EUG op zondag is er een crèche voor de kleinsten. Voor kinderen van 4 tot 8 en van 9 tot 12 is er tijdens de preek een eigen verhaal.
In de even weken is er voor tieners van 12 - 16 de Tienergroep. Zij komen bij elkaar aan het begin van de viering en sluiten zich in de kring aan bij de rest.